Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Måla för hälsan

Närmare hälften av alla sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa, som beskrivs som en av vår tids stora folksjukdomar. Stress, utmattning och utbrändhet är ofta en kombination av yttre och inre faktorer. Bildterapi är en metod som har potential att kunna användas mer. Genom att förena psykoterapi med konstnärligt skapande kan man underlätta den personliga läkningsprocessen. I detta projekt kommer Studiefrämjandet Lidköping Skarabygden att utveckla en ny metod för att arbeta med bildterapi med personer som är långtidssjukskrivna på grund av stressreleaterad problematik.

Genom samarbete med Arbetsförmedlingen och Försärkringskassan kommer man dels att hitta deltagare, men även att utvärdera effekterna av projektet.


Detta kommer att hända i projektet

Bildterapi med tre grupper långtidssjukskrivna, påverkansarbete samt seminarium.


Därför fick projektet stöd

Att lyfta fram och stödja behandlingsformer som kan komplettera och stärka de ordinarie stödprogrammen, kan man bidra till att minska psykisk ohälsa i samhället.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i juni 2019

För mer info: http://malaforhalsan.se