Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Aktiv senior – inget hinder!

Inaktivitet och ensamhet är två stora riskfaktorer för ökad psykisk och fysisk ohälsa bland äldre. Det vill KORPEN förändra!

I projektet ”Aktiv senior” kommer Korpen dels att verka för att ge ökad kunskap om seniorers hälsa, men också öka förutsättningarna till att stärka den psykiska, fysiska och sociala hälsan för målgruppen, genom att helt enkelt få fler i målgruppen att röra på sig tillsammans, på sina villkor.

Projektet stöttas med 2 920 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet 

Framtagande av en webbaserad utbildningsplattform som ger såväl deltagare som ledare tips och inspiration för att upprätthålla en hälsosam livsstil. Målet är att 300 föreningsledare ska delta i en utbildningssatsning som resulterar att minst 5000 seniorer stärker sin hälsa.


Därför fick projektet stöd

Genom att skapa såväl ökade möjligheter att motionera som ett breddat socialt kontaktnät för målgruppen, bidrar projektet till att stärka den allmänna folkhälsan och minska social isolering.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2019 och avslutades i november 2021

För mer info: http://www.korpen.se