Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Medborgarförsamlingar för civil påverkan av klimatpolitiken

Om EU ska klara av att kraftigt minska sina klimatutsläpp behövs modiga beslutsfattare och ett brett folkligt stöd för långsiktiga och stora förändringar.

I det här projektet vill Stichting European Climate Foundation (EFC) skapa förutsättningar för att EU:s medborgare ska känna sig lyssnade på och stärka deras engagemang och acceptans för kraftfulla politiska klimatåtgärder. Man har sett positiva resultat på platser där man arbetat med medborgarförsamlingar, som får ha en rådgivande funktion. Här kollar EFC på hur modellen kan utvecklas och spridas till fler platser, med fokus på länder som är särskilt viktiga för utvecklingen av klimatet.

Projektet stöttas med 4 960 000 SEK.


Detta kommer att hända i projektet

Tidigare genomförda medborgarförsamlingar och de som pågår just nu i analyseras och följs upp. Resultaten används för att sprida modellen till fler platser. Särskilda insatser riktas mot Polen, för att få till lokala medborgarförsamlingar och en nationell församling, som klimatorganisationer efterfrågat.


Därför får projektet stöd

Projektet bidrar till en bättre miljö och en hållbar framtid.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2020 och avslutades i september 2022

För mer info: https://europeanclimate.org