Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Miljöpåverkan genom dokumentärfilm

Med utgångspunkt i filmen The Borneo Case kommer föreningen Hornbill att inspirera till engagemang i miljöfrågor och mänskliga rättigheter.  Skövlingen av regnskogen på Borneo anses som en av vår tids största miljökatastrofer. Aggressiv exploatering för timmer, palmoljeodlingar, gruvor och dammbyggen har sedan 60-talet haft en enorm påverkan och på många ställen kan regnskogen vara helt försvunnen inom en femårsperiod.

Exploateringen medför inte bara oreparerbara skador i flora och fauna utan ofta även omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. Den svenska dokumentärfilmen The Borneo Case följer en grupp aktivister.  Projektet bygger på ett samarbete mellan filmarna och de aktörer som står bakom rapporten Silent Approval, vilken har kartlagt svenska bankers investeringar kopplat till de områden där filmen utspelar sig.


Vad ska hända i projektet

Arrangera visningar av filmen The Borneo Case, samt seminarier och samtal både i Sverige och utomlands.


Därför fick projektet stöd

Våra val som konsumenter spelar en avgörande roll för miljön och respekten för mänskliga rättigheter. Därför är det viktigt att öka den allmänna kunskapen om kopplingarna mellan finansiella investeringar och konsumtion till de akuta problem avverkningen av regnskogarna skapar.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2017 och avslutades i juni 2018

För mer info: http://theborneocase.com