Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Miljövänliga spisar ger förbättrad hälsa för människa och klimat

Bristen på elektricitet gör att många människor runt om i världen lagar mat över öppen eld. Detta leder både till avskogning och bidrar till klimatförändringar samtidigt som fyra miljoner människor dör varje år p.g.a. luftföroreningar från vedeldning. I Burma lever en majoritet av befolkningen i fattigdom och över 80 % av hushållen på landsbygden saknar tillgång till elektricitet. Tre miljoner hushåll beräknas laga mat över öppen eld.

Mercy Corps projekt handlar dels om att öka kunskapen och intresset för miljövänliga spisar och hållbar energi i landet generellt, och dels om att fler hushåll på landsbygden ska få tillgång till miljövänliga spisar. I projektet kommer spisdistributörer, främst kvinnor och unga från landsbygden, identifieras och utbildas. Distributörerna kommer fungera som talespersoner för energismarta spislösningar och kommer få träning i att demonstrera hur spisarna fungerar samt hur de ska förklara fördelarna med miljövänliga spisar jämfört med öppen eld.

 


Vad ska hända i projektet

Informationsinsatser för att öka kunskap hos både beslutsfattare och allmänheten om vikten av hållbara energiprodukter, samt att flera tusen hushåll på Burmas landsbygd får tillgång till miljövänliga spisar.


Därför fick projektet stöd

Genom att ge fler hushåll tillgång till miljövänliga spisar bidrar man till att förbättra levnadssituationen för hushåll på landsbygden, samt till att minska avskogningen i Burma.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i november 2018

För mer info: https://www.mercycorps.org/