Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Min konvention

Både FN:s barnkonvention och funktionsnedsättningskonvention understryker att barn och barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och att få delta i samhället på lika villkor. Trots att över 150 stater har skrivit på båda dessa konventioner så finns det kunskapsbrister i hur man tillgodoser barn och barn med funktionsvariationers rättigheter runt i världen. 

Ett sätt att se till att dessa konventioner följs kan vara att belysa lagstadgade rättigheter som barn unga med eller utan funktionsvariation har tack vare dessa konventioner. Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med ShareMusic genom inkluderande scenkonst öka medvetenheten om barns rättigheter i Sverige och Armenien.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 500 000 kr.


Vad händer i projektet?

Projektet är ett första steget i ett samarbete mellan kulturaktören ShareMusic från Sverige och en rad kulturaktörer i Armenien, bland annat en teater och ett universitet. Det övergripande målet för detta samarbete är att på lång sikt etablera hållbar samverkan för att utforska och utveckla arbetssätt för att arbeta med att främjan mänskliga rättigheter genom konst och kultur.  


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att” främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som kulturella sådana”.  


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i maj 2021 och avslutades i april 2023

För mer info: http://sharemusic.se