Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Guldhjärnor i varenda socken

I detta projekt vill MindShift Gotland lokalt stärka medmänniskors förmåga att samtala och mötas kring psykisk ohälsa. Kurser i första hjälpen till psykisk hälsa ska utan kostnad erbjudas lokalt i ett antal socknar på Gotland. Utbildningen riktar sig till vuxna och ger verktyg för att hjälpa, bemöta varandra och dela erfarenheter kring psykisk ohälsa.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 50 000 kr.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ”ökad trivsel, välbefinnande och hälsa i grannskapet” i enlighet med Grannskapsinitiativets förändringsteori.


Plats

6 socknar i Region Gotland


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2023 och avslutades i oktober 2023

För mer info: https://www.mindshiftgotland.se/