Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Minnen och Sinnen

All forskning visar att det är essentiellt att stimulera hjärnan och alla sina sinnen i högre ålder. Men i dagens äldrevård saknas på många ställen både tid och resurser för olika former av stimulerande aktivitet. I möten med kultur är det ofta mest i form av ett kortare program, ofta med musik, där kulturaktörerna lämnar platsen direkt efter framträdandet. Inom projektet vill man skapa ett komplement till andra evenemang genom ett mycket mer interaktivt alternativ där det ingår samtal och inlyssnande i modellen. Med en teaterföreställning vill man möjliggöra möten kring ljusa minnen som kan leva kvar i samtalet efteråt och på så sätt stärka välbefinnandet för de äldre.

I detta projekt vill Jäders Teater bidra till bättre mående och livskvalité på äldreboenden i Värmland samt höja kompetens och medvetande om kulturyttringars kraft i vård och omsorg på äldreboenden.

Projektet stöttas med 1 560 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Huvudaktiviteten i projektet är en interaktiv teaterföreställning, Minnen och Sinnen, med hög konstnärlig verkshöjd utformad att spelas på äldreboenden. Idén är att låta en äldre publik få uppleva ett musikaliskt och sinnligt program som väcker egna minnen. Förutom texter, dikter, sånger och musik kommer det även finnas interaktiva inslag med publiken där man ställer frågor och diskuterar olika ämnen. Projektet bygger också på samarbete med vårdpersonalen för att öppna upp för fler samtal kring minnen tillsammans. Projektet kommer följas av två forskare från Karlstads Universitet som är intresserade av hur det kan påverka de äldre.


Varför fick projektet stöd?

Att kunna ge människor i livets sista skede en meningsfull vardag och en känsla av sammanhang är en viktig del i ett fungerande samhälle. Projektet bidrar till detta.


Projektets tidsstatus

45%

Projektet startade i september 2023 och avslutas i augusti 2025

För mer info: http://jadersteater.se/