Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Credit: CNS Photo

Stöd till övergången till ren energi på landsbygden i Kina

På landsbygden i Kina används kol för alla vardagliga sysslor såsom matlagning, värme och även inom mindre industrier. Sådan småskalig förbränning av kol uppgår till 750 miljoner ton per år, cirka 20 % av Kinas totala kolkonsumtion. Denna bidrar till stor klimatpåverkan samt till luftföroreningar vilket är varför att ersätta kolanvändningen med elektricitet och gas är en prioritet hos regeringen. Natural Resources Defense Council (NRDC) kommer i detta projekt tillsammans med lokala myndigheter, forskningsinstitut och samhällen ta fram en modell för att minska kolanvändningen. Projektet kommer genomföras i Shijiazhuang och man hoppas kunna ta fram en modell som kan skalas upp och användas för att skapa en övergång till ren energi på landsbygden i hela norra Kina.


Vad ska hända i projektet

Ta fram hållbara planer för minskning av kolanvändning, utbildning för lokala aktörer, samt engagemangsskapande aktiviteter riktat mot myndigheter, företag och allmänhet.


Därför fick projektet stöd

Det är positivt på ett globalt plan att verka för att Kina minskar kolanvändningen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2017 och avslutades i september 2018

För mer info: https://www.nrdc.org/