Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Möjlighetsmaskiner

Gotland, omgivet av vatten, känner redan av klimatförändringar med framför allt torka som effekt. Både regnmängder och grundvattnet har nedåtgående nivåer. Ön har goda förutsättningar att bli energisjälvförsörjande via solinstrålningen och vind. Kreativa krafter behöver samlas och fila på lösningar som gör att vi klarar av klimatmålen. De finns många aktörer som arbetar med omställningen på Gotland men det saknas ett naturligt driv i dessa frågor som kommer från allmänheten. Barn och unga är inte heller involverade i dessa frågor om framtiden.  

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med Föreningen Gotlands Fornvänner öka handlingskompetens hos barn och unga, inspirera och visa på ett lekfullt sätt att förändringsprocesser som ger nytta till vår gemensamma miljö och klimatet är möjliga.’

Projektet stöttas med 1 050 000 sek


Vad händer i projektet?

Ett antal skolklasser i årskurs tre och fyra på Gotland ingår i ett miljöinnovationsprojekt och får besök av personal på Gotlands museum, externa pedagoger inom teknik och miljö och universitetsstudenter inom teknik och innovation. Skissar på icke funktionsdugliga men fantasiväckande möjlighetsmaskiner som kan lösa miljöproblemen tas fram.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”verka för en bättre miljö”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i december 2023

För mer info: https://www.gotlandsmuseum.se/om-oss/om-museet/fornvannerna/