Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Mötesplats för unga hbtq-personer

Unga hbtq-personer har generellt sett ett sämre hälsotillstånd jämfört med unga heterosexuella personer. Att få uppleva trygga och stöttande sammanhang har en stark hälsofrämjande aspekt. I detta projekt kommer RFSL Umeå att verka för att etablera en mötesplats för hbtq-ungdomar, där man arrangerar träffar en gång i veckan. Träffarna utgår från en modell som bygger på tre grundpelare: trygghet, representation och kontinuitet. 

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i juli 2019