Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Motverka antidemokratiska rörelser online

Arbetet med att undersöka och dokumentera antidemokratiska rörelser online är idag eftersatt. Detta är alarmerande med tanke på dessa gruppers inflytande, inte minst inom politiken. I tidigare projekt har Bellingcat tillsammans med Postkodlotteriets Stiftelse undersökt och dokumenterat central och östeuropeiska högerextrema rörelser och med stöd från EU även konspirationsteorirörelsen Qanon. Trots detta är den data som finns idag fragmenterade och ofta inaktuell.

För att fortsätta dokumentera och förlängningen motverka dessa gruppers frammarsch behöver man utveckla befintlig teknik och addera fler antidemokratiska ideologier och aktörer som man utreder, exempelvis mansfären med Andrew Tate i spetsen. Information, teknik och användbara metoder behöver också tillgängliggöras för fler.

I detta projekt vill Stichting Bellingcat att öka kunskapen om antidemokratiska rörelser online och hur dessa verkar och synliggöra vilken fara dessa grupper, individer och ideologier utgör för demokratin.

Projektet stöttas med 3 410 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – I förra projektet togs det fram ett Dashboard för att filtrera olika sociala medier poster från olika högerextrema rörelser. Inom detta projekt ska dessa verktyg uppdateras och utvecklas.
  • – Utöka antalet rörelser som granskas och denna gång även i USA
  • – Sprida lärdomar och lyckade metoder till nya aktörer.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att kunskapen om antidemokratiska rörelser online ökar och på så sätt ökar förutsättningarna för att motverka den negativa utvecklingen av demokratin.


Projektets tidsstatus

22%

Projektet startade i februari 2024 och avslutas i januari 2026

För mer info: https://www.bellingcat.com/