Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Motverka psykisk ohälsa bland barn och unga med förälder i fängelse

Barn med en frihetsberövad förälder löper själva stor risk att hamna i missbruk eller kriminalitet, samt har även en markant högre risk än andra att utveckla psykisk ohälsa. Tidiga stödinsatser har en positiv och skyddande effekt.  I detta projekt kommer Bufff Skåne, som tidigare verkat i framförallt Malmö och Helsingborg, att bli mer tillgängliga i fler kommuner i Skåne. De kommer bland annat att anordna aktiviteter och gruppträffar för barn och unga som har en förälder i fängelse, samt familjeträffar.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i juni 2019

För mer info: http://bufff.nu/