Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Motverka psykisk ohälsa med måltiden som verktyg

Ensamhet är ett återkommande problem för personer med funktionsvariation, och mest isolerade är de som bor själva men har LSS-stöd. I projektet ”Välkommen på middag” kommer Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland att verka för att förebygga psykisk ohälsa och bryta isolering. Tillsammans med målgruppen och med måltiden som central utgångspunkt kommer man att skapa enkla mötesformer, där deltagarna får laga mat och träna social kompetens, vilket i sin tur kommer att öka  självkänsla och självförtroende.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i oktober 2019