Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Multiplera Skåne

Statistik visar att barn och unga ofta känner sig osedda och att deras känsla av delaktighet och möjlighet till påverkan i frågor som berör dem är väldigt Iåg. Skåne är en region med väldigt olika förutsättningar gällande det demografiska, politiska och ekonomiska. Det gäller även barns tillgång och möjlighet att ta del av kultur. Genom att engagera deltagare från alla Skånes kommuner i en kreativ process vill man skapa ett kollektivt konstverk med barn från hela Skåne. På så sätt vill man lyfta deras berättelser och generera en stolthet och en känsla av samhällsinkludering som överbryggar både geografi och andra ojämlika förutsättningar.

I detta projekt vill Muralcentralen genom kreativitet och konstaktiviteter bidra till att lyfta barn från hela Skåne och ge dem en känsla av gemenskap och ökad kunskap om hur de kan bidra och påverka.

Projektet stöttas med 2 500 000 sek


Vad händer i projektet?

Projektet vill nå deltagande barn i åldern 8–13 år från alla Skånes 33 kommuner oavsett dess förutsättningar. De engageras och deltar i kreativa aktiviteter och roliga övningar där man utforskar vad de själva vill berätta och dela med sig av. I nästa steg kommer cirka 100 av dessa barn få delta mer djupgående i olika workshops och möten med både konstnärer och beslutsfattare. Barnens berättelser och deltagande är grunden som kommer visa vägen i utformningen av konstverket som kommer bestå av lerfigurer i verklig storlek, likt en terrakottaarmé som kommer att placeras på allmän plats i närheten av en vandringsled i den skånska naturen. Hela processen dokumenteras genom en dokumentärfilm.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som kulturella sådana ”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2022 och avslutades i december 2023

För mer info: https://muralcentralen.com/