Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Museerna som katalysatorer i demokratin – Framtidsprocess 3.0

Museer har alltid haft en betydelse för kunskap och bildning, samt varit en given plats för det demokratiska samtalet. I takt med att samhället förändras står man dock, som så många andra offentliga platser, inför nya utmaningar. I detta projekt kommer Riksförbundet Sveriges Museer tillsammans med minst 70 museer att fördjupa kunskapen om museernas vikt i den demokratiska utvecklingen.


Detta kommer att hända i projektet

Projektet startar med kunskapsinhämtning och identifikation av områden för utveckling. Därefter kommer man att ta fram olika verktyg som kan hjälpa museerna att även i framtiden utvecklas som kunskapsinstitutioner och arenor för demokratifrågor.


Därför fick projektet stöd

Museer har en unik position att skapa berättelser och ger perspektiv på historia och nutid. I detta projekt utökas möjligheten för museerna att utveckla sitt arbete med demokratifrågor i ett föränderligt samhälle.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2018 och avslutades i december 2019

För mer info: http://www.sverigesmuseer.se