Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Photo: Felix Oppenheim

  • Photo: Felix Oppenheim

  • Photo: Felix Oppenheim

Musikterapi för barn och unga

Många barn och unga behöver stöd för att läka socialt, psykiskt eller fysiskt. Musik stimulerar många delar i hjärnan och kan användas i terapeutiskt syfte inom en mängd olika situationer och diagnoser, men i Sverige är det inte en vanligt förekommande metod. I detta projekt verkar Stiftelsen MusikBojen för att lyfta fram musikterapi som behandlingsform och erbjuda den till barn och unga med fysiska, psykiska och sociala svårigheter.

En pilotverksamhet startas upp på tre platser i Sverige, med tre olika målgrupper. Detta utgör en grund för att på sikt etablera verksamheten och visa på potentialen i metoden, vilket i sin tur kan skapa möjligheten att fortsätta sprida musikterapi över hela Sverige.


Detta ska hända i projektet

Etablering av musikterapi på tre olika platser, handledning och mentorskap till musikterapeuter, öka och sprida kunskap om musikterapi.


Därför fick projektet stöd

Att lyfta fram och stärka behandlingsformer som kan komplettera och stärka de ordinarie stödprogrammen, är gynnsamt för hälsan på ett nationellt plan.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i mars 2020

För mer info: http://musikbojen.org