Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

My Period Is Awesome – Menstruation Stations

Runt om i världen möter flickor och kvinnor olika hinder kopplat till deras menscykel och deras sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR). I låg- och medelinkomstländer, i utsatta områden eller för människor som lever under utsatta förhållanden finns stora utmaningar. Flera mätningar och studier pekar på att många elever missar skolgång under mensen, samt att stigmatisering av personer som blöder leder till negativa psykosociala effekter. Stigma och myter om mens porträtterar ofta flickor underlägsna pojkar och rationaliserar olika typer av exkludering och förtryck, vilket gör det viktigt att ta itu med sociala aspekter och normer. I Uganda, Rwanda och Sydsudan är sexualundervisningen i skolan antingen undermålig i eller helt utebliven. Detta leder till bristfällig kunskap om hur kroppen fungerar, vad som händer vid första mensen och hur ett barn blir till. SRHR är avgörande för att kunna bestämma över sitt liv och sin kropp.

I detta projekt Wise Economy Global Association förbättra kunskapen och medvetenheten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter vilket på sikt kommer bidra till att minska tabu, skam och stigma kring menstruation.

Projektet stöttas med 2 350 000 sek.


Vad händer i projektet?

Menstruation Stations upprättas och drivs. Stationerna kommer erbjuda sanitära faciliteter och ett privat område att byta mensskydd och platserna präglas av ett öppet samtalsklimat kring flera viktiga ämnen kopplade till hälsa och rättigheter. Föreläsningar om SRHR samt praktisk kunskap om hur man kan tillverka sina egna tygbindor och andra hygienlösningar kommer delas. Utbildning om mensen, könsnormer och mer bredare om SRHR kommer genomföras för att reducera skam och social exkludering av personer som har mens. En digital kampanj kommer även att genomföras.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ” lämna bidrag för utbildning och fortbildning”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2021 och avslutades i oktober 2023

För mer info: https://www.myperiodisawesome.com/