Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

När kemin inte stämmer 

Giftiga industrikemikalier är vanligt förekommande i allt från datorer till kläder och matförpackningar. Flera av världens främsta forskare är övertygade om att kemikalier är ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatkrisen, men trots detta går lagstiftningen långsamt och frågan får begränsad uppmärksamhet.

I detta projekt verkar ChemSec för att öka allmänhetens kunskap om kemikalier genom en rad olika insatser, bland annat filmer på sociala medier.

Projektet stöttas med 2 330 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Informationsinsatser kring kemikaliefrågan.


Därför fick projektet stöd

Denna fråga spelar en stor roll för att uppnå flera av de globala målen och det finns ett speciellt delmål som syftar till att minska utsläppen av kemikalier i luft, vatten och mark.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2019 och avslutades i juli 2020

För mer info: https://chemsec.org/