Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Nära Dig och Vintergatan

Alla barn har rätt att delta i konst- och kulturlivet, det är en byggsten i samhällsdemokratin och en lagstadgad rättighet enligt Barnkonventionen. Trots detta är det ett faktum att många barn och unga med funktionsnedsättningar, sällan eller aldrig deltar eller syns vid konst- och kulturaktiviteter inom de offentliga rummen. Utbudet av passande och meningsfulla kulturaktiviteter är mycket begränsat och behovet är påtagligt. Konst- och kulturupplevelser som tydligt kan höja livskvalitet, skapa gemenskap, möjlighet att kommunicera, interagera och uppleva världen utifrån barnens förutsättningar och förmågor, är ett mycket eftersatt område. Så även de kommunikationsvägar som bjuder in familjerna att delta och synas i offentligheten inom det utbud som faktiskt finns.  

I detta projekt vill Kollaborativet bidra till att öka delaktighet och synlighet i kulturlivet bland de barn och unga med flerfunktionsnedsättningar som sällan eller aldrig, närvarar vid konst- och kulturupplevelser på fritiden tillsammans med deras familjer. 

Projektet stöttas med 2 500 000 kronor. 


Vad händer i projektet?

  • – I projektet genomförs publika och relationsbyggande aktiviteter riktade till målgruppen.  
  • – I projektet genomförs även spridnings- och påverkansaktiviteter inom scenkonstsektorn och tvärsektoriellt. 

 


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att barn med flerfunktionsnedsättningar och deras familjer, får tillgång till konst- och kulturupplevelser, anpassade utifrån deras unika förmågor och förutsättningar. 

 


Projektets tidsstatus

14%

Projektet startade i april 2024 och avslutas i mars 2026

För mer info: https://www.kollaborativet.se/