Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Naturkollo för barn

De senaste hundra åren har människans kontakt med naturen minskat, samtidigt som positiva upplevelser bidrar till en ökad känsla av att naturen är värd att bevara. I dag saknar många grundkunskap om våra vanligaste djurarter som fåglar, grodor, fladdermöss eller trollsländor. I detta projekt vill Naturskyddsföreningen i Skåne etablera ett naturintresse hos barn i mellanstadieålder. Artkunskap är en viktig faktor för att skapa engagemang för naturen och därför anordnar Naturskyddsföreningen ett naturkollo i Skåne. 

Projektet stöttas med 200 000 kronor och är ett av de projekt som beviljas stöd inom satsningen ”Möten med naturen”.  

  


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i augusti 2020