Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Noncitizen media

De senaste åren har klimatet hårdnat för människor på flykt i vår del av världen. Det talas ofta om flyktingar, men inte lika ofta med dem. Och att det är personer med erfarenhet av flykt som själva har ordet och möjligheten att själva berätta är än mer ovanlig. Men dessa röster och berättelser behövs höras och bli en del av vår samhällsdialog. Inom projektet vill man låta personer med erfarenhet av flykt utbilda sig och själva sprida sina berättelser både nu och förhoppningsvis framåt som del av det svenska medielandskapet. Man kommer sträva efter att nå en bred publik så att fler ska kunna ta del av berättelser som bidrar till en nyanserad bild av andra personers upplevda erfarenheter.

I detta projekt vill Noncitizen bidra till att skapa plattformar där fler röster och berättelser från vårt samhälle som annars inte lyfts, fångas upp och når ut till allmänheten vilket breddar vår gemensamma samtidsrapportering och historieskrivning.

Projektet stöttas med 2 200 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet ska genomföras i Stockholm och Göteborg och består av två delar. I bägge städer ska man engagera och utbilda personer med erfarenhet av flykt i hur man når ut med berättelser, dvs både paketering av content och distribution till publik. Det genomförs genom att deltagarna träffas regelbundet i workshops tillsammans med professionella från filmbranschen, däremellan kommer varje deltagare jobba på egna projekt vilket de kan bolla med projektledarna.


Varför fick projektet stöd?

Projektet skapar förståelse, och kan bidra till ett öppnare och varmare samhällsklimat vilket är en bra grund för en hållbar utveckling, god hälsa och välbefinnande för alla.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2022 och avslutades i juli 2023

För mer info: https://noncitizen.se