Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Noncitizen Camera

Asylsökande och papperslösa utsätts dagligen för exkludering och diskriminering och löper också stor risk att utsättas för hatbrott. I detta projekt kommer Noncitizen att belysa frågor kring asyl och mänskliga rättigheters relation till medborgarskap. Med film och foto som medel, aktiveras unga med egen erfarenhet av migration och asylprocesser att dokumentera och ge röst åt sina egna berättelser. Det dokumenterade materialet kommer att sparas i ett digitalt arkiv och bli en del av vårt gemensamma kulturarv kring en av vår tids svåraste frågor.

 

 


Detta kommer att hända i projektet

Minst 60 deltagare genomför egna filmprojekt, får stöd av mentorer och får visa sina filmer på publika arrangemang.

 

 


Därför fick projektet stöd

Genom att en utsatt grupp själva får redskap att berätta om sina liv, kan de få ökad känsla av inkludering, samt förbättrad psykisk hälsa.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i juni 2020