Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Norrsken

I Sverige bor ungefär 450 000 arabisktalande människor, vilket gör arabiska till ett stort minoritetsspråk. Kultursverige präglas av avsaknad av representation av arabisktalande konstnärer/kanske omformulera till Avsaknad av representation av arabisktalande konstnärer präglar Sverige, inte minst i kulturlivet. Det saknas också berättelser som skildrar målgruppens liv, framtagna av målgruppen själva. I detta projekt kommer Arabiska Teatern att med utgångspunkt i personliga livsberättelser av personer som invandrat till Sverige, arbeta med att ta fram  teaterföreställningar och filmmaterial.


Vad ska hända i projektet

Scenkonst och film på arabiska, för vuxna och barn, som spelasoch visas runtom i Sverige.


Därför fick projektet stöd

Att arabisktalande konstnärer, upphovspersoner och skådespelare skildrar det nya livet i Sverige bidrar till ökad inkludering och bättre representation och är samtidigt djupt förankrat i de demokratiska traditionerna, idéerna och förhållningssätten i Sverige.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i april 2018 och avslutades i januari 2020

För mer info: http://www.arabiskateatern.se