Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Odla – publikens skaparkraft

Undersökningar visar att tillgång och avstånd till kulturlivet är viktiga faktorer för hur mycket människor tar del av kultur och för det egna skapandet. Rapporter vittnar också om att det är stor skillnad i kulturutbud mellan landsbygdskommuner och storstads- och täta kommuner, liksom att det generellt är svårare att kunna livnära sig och verka som kulturskapare på landsbygden. Finns det förutsättningar för konstnärer att verka på landsbygden, kommer det också bidra till ett rikare lokalt kulturutbud över hela landet.

I detta projekt vill Konstnärscentrum Väst och en rad lokala ideella föreningar, föra samman konstnärer och boende för att tillsammans utforska landskapen runt lokalsamhället, och därigenom utveckla nya former för människor att möta samtidskonst, få nya perspektiv på sin närmiljö och uttrycka sig konstnärligt.

Projektet stöttas med 2 260 000 sek


Vad händer i projektet?

Genomförande av workshop som leds av de konstnärer som skapat verken i Konstnärscentrum Västs tidigare utställning (X)sites och involverar kulturmiljöexperter. Utvärdering av skilda metoder genom att testa olika workshopupplägg. Utfallet av workshopdagarna presenteras genom lokala publika vernissager. Platserna och konstverken fortsätter att aktiveras under året genom olika kulturaktiviteter som deltagarna initierat under workshopdagarna. Arbetet dokumenteras genom filmat material för att kunna sprida metoderna till andra delar av landet.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser som kulturella sådana”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2021 och avslutades i december 2022

För mer info: https://www.xsites.se/odla/