Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Öka den hållbara och cirkulära konsumtionen

Idag ligger konsumtionsnivån i Sverige på ett läge som, om alla levde som svenskar, skulle kräva mer än fyra jordklot. Denna ohållbara konsumtion leder till förlust av biologisk mångfald och klimatförändringar. För att uppnå Sveriges målsättningar och på ett globalt plan, de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Parisavtalets mål om max 1,5 graders global uppvärmning så krävs förändrade konsumtionsmönster och att konsumenter fattar mer hållbara val.

I detta projekt vill Föreningen Medveten Konsumtion Sverige bidra till beteendeförändringar hos konsumenter som främjar en hållbar och cirkulär konsumtion.

Projektet stöttas med 2 500 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Målgruppsanalys och effektmätning ska genomföras som ska leda till relevanta kampanjer. För att säkra en hållbar organisationsutveckling kommer även en finansieringsplan att tas fram.


Därför får projektet stöd

Projektet bidrar till det tolfte globala hållbarhetsmålet som syftar till att uppnå hållbar konsumtion och produktion.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i augusti 2020 och avslutades i juli 2022

För mer info: https://www.medvetenkonsumtion.se/