Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Next Generation Program

Barn och unga i Palestina har en turbulent tillvaro och saknar ofta möjligheten att uttrycka sig kreativt, samt att hantera och berätta om sina egna upplevelser. I detta projekt kommer FilmLab: Palestine att bygga upp ett pedagogiskt program som ökar filmkunnigheten hos denna målgrupp. De kommer dels att få se och diskutera film, och dels att själva skapa film. Projektet når ut till barn och unga i åldrarna 6 till 15 år och involverar även mentorer och lärare, som utbildas i att jobba med filmpedagogik och professionella filmare som får utbildning i kreativt skapande för barn.


Detta kommer att hända i projektet

Filmvisningar, workshops för barn och etablering av filmklubbar.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Film har potential att vara ett lättillgängligt pedagogiskt verktyg. Att få möjligheten att uttrycka känslor via kreativt skapande, leder på lång sikt till positiv förändring.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2021

För mer info: http://www.flp.ps/