Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Öka kunskap om biologisk mångfald

Förlusten av biologisk mångfald måste motverkas och utrotningen av hotade arter förebyggas. Två rödlistade fågelarter i Sverige är silltrut och skräntärna. Dessa arter är så kallade ”paraplyarter”, vilket innebär att de har breda krav på sin miljö.  Genom att gynna dessa arter, gynnas även många andra arter.

I detta projekt verkar Sveriges Ornitologiska Förening – Birdlife Sverige för att nå ut med forskningsresultat om dessa arter och på så vis öka förståelsen för naturvård och biologisk mångfald.


Detta kommer att hända i projektet

Kommunikationsinsatser, ge ut två barnböcker samt framtagande av rapport med åtgärdsförslag.

 

 

 


Därför fick projektet stöd

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och att uppmärksamma allmänheten på detta är därför oerhört viktigt.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2019 och avslutades i december 2020

För mer info: http://birdlife.se/