Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Öka kunskap om Covid-19 och stärka upp hälsosystem i Etiopien

I Etiopien bidrar Covid-19 pandemin till överväldigade sjukvårdssystem och minskad tillgång till övriga viktiga sjukvårdstjänster så som barn- och mödravård. Tillgång till radio, TV och internet är bristfällig, vilket innebär särskilda utmaningar att nå ut med korrekt och viktig information om Covid-19 till befolkningen. Digitala samlingsplattformer för information för sjukvårdare är därför viktiga.

I detta projekt vill Stiftelsen Amref Nordic/Amref Flying Doctors bidra till att minska smittspridningen av Covid-19 och stärka tillgången till viktiga sjukvårdstjänster som barn- och mödravård genom att utbilda lokala hälsovårdare i användandet av en mobil plattform.

Projektet stöttas med 1 000 000 kr


Detta kommer att hända i projektet

Framtagning av material om hur hälsomyndigheter kan strategisk planera och koordinera sitt arbete i den digitala plattformen. Utbildning av handledare för att kunna använda plattformen och vidare utbilda sjukvårdare. Avslutningsvis starta upp ett hjälpcenter dit sjukvårdare kan vända sig till.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till den grundläggande rättigheten och den tredje globala målen – tillgång till god hälsa och därmed bidra till att vara en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2020 och avslutades i maj 2021

För mer info: http://amref.se/