Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Öka kunskapen och vikten av kryosfären för klimatet

2020 är ett avgörande år då regeringar behöver ta fram och fatta beslut om planer gällande konkreta steg för att hålla den globala temperaturökningen under 1,5 grader. Det många saknar kunskap om är dock vilka följder det får på kryosfären att inte hålla sig under denna gräns. Kryosfären är de is- och snötäckta delarna av jorden som redan vid två graders temperaturökning kommer börja att smälta vilket kommer resultera i att havsnivåer höjs kraftigt, tillgången på dricksvatten kommer minska, permafrosten kommer tina och släppa ut stora mängder växthusgaser vilket i sin tur kommer accelerera klimatförändringarna ytterligare.

I detta projekt, vill International Cryosphere Climate Initative Europe (ICCI) öka kunskapen om kryosfärens roll i klimatsystemet och bidra till beslut om åtgärder för att hålla temperaturökningen under 1,5 grader.

Projektet stöttas med 2 300 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Olika kommunikationsinsatser genomförs för att öka kunskapen om kryosfären bland beslutsfattare, politiker och allmänheten. Rapporter om läget för kryosfären och analyser över hur väl länders klimatplaner ligger i linje med 1,5 graders målsättningen genomförs.


Därför fick projektet stöd

Att uppmärksamma vikten av kryosfären kan leda till kraftigare åtgärder för att minska klimatförändringarna och på så sätt verka för en bättre miljö.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i juni 2022

För mer info: https://iccinet.org/