Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Öka medvetenheten om hållbart fiske i Baltikum 

Östersjön är världens största bräckta hav, med en unik blandning av sötvattensarter och saltvattensarter. Totalt nio länder med sammanlagt 85 miljoner invånare omger Östersjön. På grund av övergödning, förgiftning och klimatförändringar är havet i dåligt skick. Det ohållbara fisket hotar hela ekosystem, samt även försörjningen för många människor.

I tre projekt, ett i vardera baltiskt land, kommer organisationerna Pasaules Dabas Fonds, Lithuanian Fund for Nature och Estonian Fund for Nature att verka för ett hållbart fiske i Östersjön.

 


Detta kommer att hända i projekten

Konsumentkampanjer i Estland, Lettland och Litauen, samt påverkansarbete mot detaljhandeln och politiker.

 

 

 


Därför fick projekten stöd

Att öka allmänhetens kunskap om hållbart fiske, samt att verka för ett förändrat beteende, gynnar hela Östersjöregionen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i juni 2022