Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Öka övervakningen av världens tropiska skogar

Den pågående skövlingen av tropiska skogar runt om i världen utgör ett allvarligt hot mot klimatet, biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. För att minska skövlingen av tropisk skog krävs hjälpmedel som gör det möjligt att övervaka händelser på marken och därefter agera.

World Resources Institute lanserade 2014 ett verktyg kallat Global Forest Watch som med hjälp av satelliter och algoritmer gör att skogsavverkning i nära realtid kan övervakas. Verktyget skapar aktuella varningar över förändringar i skogen och visar information om skyddade skogar, avverkningsavtal, vilken sorts skog det är samt dess kvalitet. En svaghet har varit att det inte går att se igenom moln eller rök samt att det inte går att visa händelser på mindre skala. Detta är något som har utnyttjats av illegala skogsavverkare. Verktyget håller dock nu på att vidareutvecklas så att radar används för att överbygga dessa tekniska begränsningar.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 5 000 000 kr.


Vad händer i projektet?

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med World Resources Institute förbättra möjligheterna att bekämpa avverkning av tropisk skog genom ökad användning och spridning av ett vidareutvecklat övervakningsverktyg.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2021 och avslutades i juni 2024

För mer info: https://www.wri.org/