Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Öka valdeltagandet bland utrikesfödda personer i Sverige

Skillnaden i valdeltagande mellan svenskfödda och utrikesfödda är stor. I detta projekt kommer organisationen Al Kompis att verka för att öka valdeltagandet bland arabisktalande i Sverige, samt att öka förståelsen för det demokratiska systemet generellt, och det svenska valsystemet specifikt. Man kommer bland annat att ta fram filmer med intervjuer med representanter för alla riksdagspartier, samt filmer som beskriver hur det svenska demokratiska systemet fungerar och varför man ska använda sin rösträtt. 

Artiklar om valet, politiska utspel och vallöften kommer att produceras och spridas till målgruppen under hashtaggen #jallarösta. Utöver det kommer man också att arrangera politiska debatter för att möjliggöra för målgruppen att ställa frågor till riksdagsledamöter. I början av projektet och precis innan valet genomförs en undersökning bland målgruppen för att kartlägga bland annat benägenheten att rösta och projektets effekt.

 


Vad ska hända i projektet

Insatser genom bland annat film, artiklar och debatter i syfte att öka valdeltagandet i valet 2018.


Därför fick projektet stöd

Att en stor andel av Sveriges befolkning deltar i det demokratiska systemet bidrar till att skapa inkluderande, demokratiska och hållbara samhällen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2018 och avslutades i oktober 2018

För mer info: https://alkompis.se