Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad hälsa för barnfamiljer i socioekonomiskt utsatta områden

Det finns idag negativa trender i form av en stillasittande livsstil hos såväl vuxna som barn. Att vara fysiskt aktiv under barn- och ungdomsåren leder till förbättrad hälsa på såväl kort som lång sikt. Barn i familjer med låg socioekonomisk status deltar i mindre utsträckning än andra i organiserade fysiska aktiviteter. En Frisk Generation verkar för att bidra till att fler barn och deras familjer deltar i fysiska aktiviteter och får ökad kunskap om en hälsosam livsstil.  I detta projekt kommer de att utöka sin verksamhet från 6 till 20 kommuner i hela landet. I varje kommun samverkar man med lokala aktörer från idrottsföreningar, för att skapa möjligheter till långsiktigt deltagande.


Detta kommer att hända i projektet

Barn och föräldrar i 20 kommuner deltar i gruppträffar, som innehåller till exempel idrottsaktiviteter, samt information om mat och vardagsmotion. Rekrytering av lokala ambassadörer, samt etablering av samarbeten med regioner och landsting.


Därför fick projektet stöd

Alla, oavsett socioekonomisk status, ska kunna ha möjlighet att ha en aktiv och hälsosam livsstil. Genom att ge fler barn i familjer med socioekonomiskt låg status möjligheten till bättre hälsa, ökar hälsan i samhället i stort.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2018 och avslutades i december 2019

För mer info: http://www.enfriskgeneration.se