Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad klimatresiliens bland landsbygdsbefolkningen i Afghanistan

Afghanistan är ett av världens fattigaste länder. Av landets befolkning bor ca 70% på landsbygden och ca 60% av dem lever i fattigdom. De flesta livnär sig som jordbrukare men jordbruksmarken har försämrats pga. utdragna konflikter, bristande lokal styrning, dåligt underhåll av bevattningskanaler, naturkatastrofer och klimatförändringar som leder till exempel både översvämningar och torka. 2018 drabbades landet av svårt torka vilket bidragit till ökad hunger och matosäkerhet.

I detta projekt, vill AfghanAid skapa bättre förutsättningar för effektivt jordbruk i fem byar i Ghor provinsen och öka mat säkerheten för de mest utsatta hushållen. Detta görs genom att restaurera bevattningskanaler, bygga kapacitet hos lokalbefolkningen att underhålla kanalerna och utbilda till de fattigaste hushållen i hur de kan odla grönsaker i sin trädgård.

Projektet stöttas med 2 840 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Restaurera bevattningskanaler, utbilda lokalbefolkningen inom förvaltning av naturresurser och grönsaksodling.


Därför får projektet stöd

Genom att hjälpa de mest utsätta att anpassa sig till klimatförändringar bidrar projektet till att motverka framtida humanitära katastrofer.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2020 och avslutades i december 2020

För mer info: https://www.afghanaid.org.uk/