Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad kunskap för att minska barn- och mödradödligheten i Kenya 

Under de senaste tio åren har Kenya minskat barn- och mödradödligheten med över 20%. Men det är stora skillnader mellan olika delar i Kenya. I Marsabit-distriktet i norra Kenya är mödradödligheten tre gånger så stor som i resten av landet och andelen barn som dör innan 5-årsålder är dubbelt så hög som det nationella snittet. Concern kommer att verka för att förbättra mödra- och barnhälsovården i Kenya genom att öka kunskap och förbättra vård. Bland annat kommer det att utbildas hälsoarbetare i akut förlossningsvård, och upprättas center där gravida kvinnor kan invänta förlossning.


Vad ska hända i projektet

Insatser såväl för att stärka hälsovårdssystemet, som för att öka individers kunskaper om vårdsystemet och rätten till vård.


Därför fick projektet stöd

Genom att kvaliteten och tillgången på mödra- och barnhälsovård förbättras, minskar också dödligheten bland mödrar och barn.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i december 2017 och avslutades i juli 2019

För mer info: https://www.concern.net