Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad kunskap om mens – ökad hälsa för flickor

Över hela världen upplever kvinnor och flickor svårigheter i samband med mens. Det handlar om allt från okunskap, tabun och myter till mer praktiska hinder, såsom avsaknad av toaletter, rinnande vatten och bristande tillgång till mensskydd. Konsekvenserna av detta kan bli utanförskap, ohälsa men också minskade utbildningsmöjligheter eftersom det inte är ovanligt att flickor har frånvaro eller rent av hoppar av skolan på grund av mens. I detta projekt kommer WASH United, att samarbeta med WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) och sprida information om mens till flickor i åtta afrikanska länder. 

I den första delen kommer scoutledare att utbildas om kropp, menshygien samt metoder för hur man kan prata om mens. Därefter kommer ett befintligt utbildningsmaterial att översättas och anpassas. Inom ramen för projektet upprättas en utbildningsfond, ur vilken ledarna kan söka pengar för att utbilda flickor om mens.

 

 


Detta kommer att hända i projektet

Utbildning om menshygien och hur man pratar om mens för scoutledare, som i sin tur utbildar flickor.

 

 


Därför fick projektet stöd

Det är oacceptabelt att mens ska vara ett hinder för att flickor ska kunna nå sin fulla potential. Genom att utbilda, stärka och engagera flickor motverkar WASH United detta.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2019 och avslutades i augusti 2020

För mer info: http://wash-united.org/