Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad miljömedvetenhet kring våra vattendrag

Friska ekosystem i strömmande vattendrag har stor påverkan på den biologiska mångfalden. Det är därför viktigt att värna dessa miljöer. Detta kan bland annat innebära att skapa fiskvägar, bevara vattendrag som inte har utbyggd vattenkraft, restaurera vattendrag och ta bort gammal infrastruktur som inte längre tjänar något syfte.

I detta projekt verkar Älvräddarnas Samorganisation för att öka människors kunskap om strömmande vattendrag för att uppnå ett mer hållbart samhälle.

 

 


Detta ska hända i projektet

Stärkning av organisationen genom till exempel synbarhet på mässor, föreläsningar, kommunikationskampanjer.

 

 


Därför fick projektet stöd 

En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för hållbar utveckling.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i mars 2021

För mer info: https://alvraddarna.se/