Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökad säkerhet för kvinnliga journalister

I länder där yttrandefriheten är begränsad är journalisters säkerhet ofta hotad. Särskilt utsatta är kvinnliga journalister som oftare än män utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp samt hot och hat online. I detta projekt vill UNESCO öka säkerheten för kvinnliga journalister verksamma i Indien, Sri Lanka, Senegal och Mali.

Projektet stöttas med 2 800 000 kr.


Detta kommer att hända i projektet

Problemen kartläggs och blir underlag för kommunikationskampanjer nationellt och globalt. Journalister och medieaktörer utbildas i säkerhet, i Senegal och Sri Lanka utbildas även polis och säkerhetspersonal.


Därför får projektet stöd

Genom att bidra till att kvinnliga journalister känner sig säkra på jobbet leder projektet till att stärka kvinnors rättigheter och yttrandefrihet och därmed även demokratin.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juli 2019 och avslutades i maj 2021

För mer info: https://en.unesco.org