Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Ökat stöd och hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning

För barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning kan det vara svårt att hitta en meningsfull fritid. Hinder som finns är dels att aktiviteter saknar specialanpassad utrustning, men även fördomar från omvärlden skapar hinder. I detta projekt verkar Parasportförbundet för att förändra detta! En del av projektet går också ut på att öka stödet till Special Olympics.

Fyra stycken ”School Days Unified” kommer att arrangeras runt om i Sverige, i vilka elever från särskolor och vanliga skolor får idrotta tillsammans. Samverkan med lokala föreningar möjliggör fortsatt idrottande efter dagen. Utöver det kommer man också att utbilda gymnasieungdomar utan intellektuell funktionsnedsättning till att vara idrottsledare för personer med intellektuell funktionsnedsättning, samt att stötta särskolor när de anordnar prova-på dagar.

Projektet stöttas med 3 500 000 kronor.


Detta kommer att hända i projektet

Arrangera skoldagar, utbildning av unga ledare samt kommunikationskampanj för att förändra attityder och motverka fördomar.

 

 


Därför fick projektet stöd

Personer med intellektuell funktionsnedsättning har i genomsnitt sämre hälsa än andra grupper. Projektet bidrar, genom olika insatser, till en förbättrad hälsa för denna målgrupp, såväl fysiskt som psykiskt.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i oktober 2018 och avslutades i december 2019

För mer info: https://specialolympics.se