Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Omvandla världen

Det svenska teckenspråket har en central betydelse i dövas och teckenspråkigas liv och att det är avgörande för delaktighet på lika villkor i samhället och det jämställs idag med de fem minoritetsspråken i lagen. Trots att rätten till språk och uttryck borde vara självklart är det fortfarande många döva individer som inte har den rätten och lever i diskriminering och social exkludering. Detta är dessutom dåligt dokumenterad och dövas upplevelser av utanförskap lyfts sällan. Därför kommer projektet dels dokumentera dövas historier om utanförskap och undersöka hur denna diskriminering påverkar teckenspråkets ställning, dels att testa nya grepp för att påverka exempelvis myndigheter och andra berörda personer och aktörer och få dessa att förstå att vi gemensamt och med socialt ansvarstagande tillsammans kan skapa ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, dövkultur, utveckling och delaktighet kan säkerställas.

I detta projekt vill Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) testa nya metoder för att främja en djupare förståelse för teckenspråkets betydelse för döva och teckenspråkiga hos allmänheten, myndigheter, beslutsfattare och andra berörda personer.

Projektet stöttas med 2 990 000 kronor.


Vad händer i projektet?

  • – Framtagning av nya verktyg för att skapa medvetenhet och förståelse kring frågor som rör teckenspråk tillsammans med Crea,
  • – Framtagning av teaterföreställning då professionella skådespelare tillsammans med publiken att spela upp olika situationer som kan uppstå i vardagslivet,
  • – Planering av efterföljande samtal som vidgar perspektiven mellan hörande och icke hörande personer,
  • – Involverandet av politiker och andra tjänstemän för att öka deras engagemang i frågan,
  • – Stärka samarbeten mellan olika kulturorganisationer,
  • – Samling av erfarenheter och upplevelser av diskriminering och exkludering kopplat till språk genom intervjuer och enkäter.

Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att skapa ett samhälle där rätten till språk, kommunikation, dövkultur, utveckling och delaktighet kan säkerställas.


Projektets tidsstatus

33%

Projektet startade i januari 2024 och avslutas i juli 2025

För mer info: https://sdr.org/