Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

One Ball, One World for Climate Action

För att bekämpa klimatförändringarna behöver alla delar av samhället spela roll. Trots den långa historien av klimataktivism har idrottsvärlden varit långsam med att engagera sig i klimatdebatten.  Även inom rörelsen om idrott för social förändring är diskussionen om klimatet relativt ny. Detta har orsakat att idrottsorganisationer och idrottsledare saknar kunskap om både frågan och om hur man på bästa sätt kan föra diskussionen framåt inom idrottsvärlden. Med miljarder supportrar har fotbollen en unik plattform för att engagera en bred publik i klimatrelaterade frågor och med rätt verktyg kan den inte bara utbilda supportrarna utan också påverka beteendet.

I detta projekt vill Spirit of Football e.V. ta fram anpassat utbildningsmaterial för idrottsorganisationer och idrottsledare om klimatfrågan för att nå ut brett i samhället och skapa engagemang hos allmänheten.

Projektet stöttas med 2 940 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Framtagning av utbildningsmaterial om hur man kan använda idrott för att lära sig om klimatfrågan. Utbildning av idrottsorganisationer och idrottsledare. Framtagning av kommunikationsmaterial för att nå brett.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till ökat engagemang om klimatfrågan genom idrott. Den tar itu okonventionella metoder för att skapa förändring. Det passar in i vårt arbete med idrott för social förändring med även vår miljösatsning.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i mars 2022 och avslutades i oktober 2023

För mer info: https://theball.tv/2022/