Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

ONSIDE – för idrott och jämställdhet

Bristande jämställdhet är en utmaning, både i samhället och inom idrotten. Kvinnor och tjejer är ofta underrepresenterade som deltagare, ledare och chefer inom idrottsrörelsen. Kvinnoorganisationer på lokal nivå är ofta underfinansierad med begränsad tillgång till viktiga nätverk där de kan utbyta erfarenheter, öka sin kapacitet, få kunskap eller stärka den egna organisationen.

Idrott kan vara ett viktigt verktyg i jämställdhetsarbete som kan utmana könsnormer, skapa självförtroende hos deltagare samt fungera som en plattform där unga kvinnor kan lära sig om sina rättigheter. Postkodstiftelsen vill i detta projekt, tillsammans med Women Win, stärka lokala kvinnoledda organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter med idrott som metod, för att stärka stöd och utbildning samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyten.

Postkodstiftelsen stöttar projektet med 2 810 000 kr.


Vad händer i projektet?

I den första delen av projektet kommer Women Win att bygga upp lokala referensgrupper som syftar till att ge lokala aktörer kunskaper. I den andra delen får andra organisationer möjlighet att ansöka om stöd för lokala initiativ som bidrar till ökan jämställdhet. I den tredje fasen ordnar Women Win webbseminarier med fokus på erfarenhetsutbyte och utbildningar.


Varför fick projektet stöd?

Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i juni 2021 och avslutades i maj 2023

För mer info: https://www.womenwin.org