Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

The future is Yemeni

Konflikten i Jemen är en av vår tids största humanitära kriser, där våldet mot kvinnor och flickor ökar. I det fredsbevarande arbete som genomförts har kvinnor från civilsamhället och kvinnor från marginaliserade grupper exkluderats. Kvinnors inkludering i beslutsfattande i Jemen möter stora hinder, vilket grundas i patriarkala strukturer och normer. Fredsbevarande arbete har under lång tid formulerats av och för män, och kvinnors röster och rättigheter har uteslutits. Det finns övervägande stöd i forskningen för att fred blir mer hållbar och lokalt förankrad när kvinnor från civilsamhället och marginaliserade grupper inkluderas.

I detta projekt vill Operation 1325 stärka kvinnors kapacitet och nätverk för att möjliggöra deras påverkan på och deltagande i fredsprocessen i Jemen.

Projektet stöttas med 1 470 000 sek


Vad händer i projektet?

Utbildning inom kvinnors rättigheter och inom påverkanssansarbete i fredsprocesser görs. Bildning av ett kvinnligt jemenitiskt nätverk för fredsbevarande arbete skapas samt kvinnlig fredsdeklaration med konkreta politiska rekommendationer tas fram och sprids via kommunikationskampanj.


Varför fick projektet stöd?

För att uppnå det globala målet om fredliga samhällen krävs det att kvinnor ges möjlighet till deltagande i fredsbevarande arbete och att civilsamhällets röster inkluderas. Detta projekt bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”på annat sätt främja ett allmännyttigt intresse”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i januari 2023

För mer info: https://operation1325.se/