Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Öppna aktiviteter för barn och ungdomar

Rapporter visar att enbart 1 av 10 barn och ungdomar lever ett hälsosamt liv och vi ser idag negativa trender i form av en stillasittande livsstil och en ökande förekomst av övervikt och fetma hos barn och ungdomar. Barn och ungdomar i familjer med låg socioekonomisk status deltar i mindre utsträckning i organiserad fysisk aktivitet vilket har negativa konsekvenser för både individen och samhället.

Postkodstiftelsen vill i detta projekt tillsammans med En Frisk Generation bidra till ökad tillgång till fysisk aktivitet och rörelse för barn och ungdomar med låg socioekonomisk status genom att erbjuda öppna idrottsaktiviteter för barnfamiljer i närområde.

Projektet stöttas med 2 390 000 kr


Vad händer i projektet?

Projektet syftar till att öka tillgång till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med låg socioekonomisk status samt att öka deras kunskap om hälsosamma levnadsvanor genom att erbjuda öppna aktiviteter i närområde.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till att uppfylla Postkodstiftelsens stadgar om att ”verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.”


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i september 2021 och avslutades i augusti 2023

För mer info: https://enfriskgeneration.se/