Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Överlevnadstips för anhöriga

Att vara anhörig till en person som på grund av olika orsaker inte klarar av vardagen, kan vara påfrestande för den egna psykiska hälsan. Oro, stress och skuldkänslor är vanligt förekommande. Därför behöver man förbättra förståelsen och kunskapen om anhörigas situation – inte minst hos anhöriga själva! Anhörigas Riksförbund kommer i detta projekt att genomföra lokala studiecirklar för personer i anhörigsituation. Under träffarna kommer man bland annat att använda sig av ett studiematerial där man pratar utifrån fem kortfilmer.

Projektet är ett av de projekt som beviljats stöd inom ramen för temautlysningen ”Psykisk hälsa genom livet”.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i september 2019

För mer info: https://anhorigasriksforbund.se