Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Unpaid Debt: Stärkt företagsansvar vid delaktighet i krigsbrott

Företag kan spela en negativ roll i krigsdrabbade länder då det finns ekonomiska incitament att ignorera socialt ansvar. Ansvarsmekanismer är ineffektiva och företag ställs extremt sällan inför rätta för internationella brott. Lundin Energy är ett svenskt oljebolag vars företagsledare misstänks för delaktighet i krigsbrott i Sydsudan. Påbörjandet av rättegången mot Lundin Energy öppnar ett fönster för att realisera rättegångens globala, transformativa potential att stärka företags sociala ansvar framåt. Att skapa synergier mellan aktiviteter som sker i olika länder är viktigt för att internationell lobbying och påverkansarbete ska bli framgångsrikt.

I detta projekt vill PAX– Stichting Vredesbeweging Pax Nederland adressera företags ansvar för bidrag till internationella brott mot mänskliga rättigheter och samt bidra till att fler företag som gjort sig skyldiga till brott åtalas och att rättvisa skipas för offer.

Projektet stöttas med 2 840 000 kronor.


Vad händer i projektet?

Projektet genomförs i Malaysia och Österrike där PAX ska arbeta med civilsamhället mot två företag som har kopplingar till Lundin Energy för att lyfta frågan om företags sociala ansvar högre på agendan och visa fler aktuella exempel internationellt.

Metoden att kombinera lobbying, påverkansarbete och användande av nationella lagar testas och förankras i dessa två länder, men syftet sträcker sig bortom dessa och ska visa på vikten av stärkta ansvarsmekanismer för företagsverksamhet i konfliktdrabbade länder internationellt.


Varför fick projektet stöd?

Projektet tar sig an det globala problemet med straffrihet. Straffrihet försvagar institutioner, skapar ojämlikhet inför lagen och inskränker medborgares grundläggande rättigheter och är därför ett hinder för utveckling och demokrati.


Projektets tidsstatus

76%

Projektet startade i januari 2022 och avslutas i december 2024

För mer info: https://www.unpaiddebt.org