Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Plastfritt Östersjön

Plastproduktionen beräknas stiga med 40% de närmaste tio åren. Plast har en lång livslängd, och idag återvinns enbart 9% av det totala plastavfallet. Det är därför en högaktuell fråga! I detta projekt verkar Coalition Clean Baltic för att minska plastföroreningarna i haven och speciellt i Östersjön.

Inom projektet kommer det att genomföras aktiviteter i länder runt Östersjön för att uppmuntra till utfasning av plast, påverka för politiska regleringar, samt öka allmänhetens kunskap och medvetenhet om plast. Man kommer att sprida medvetenhet om plastprodukter till exempelvis hotell, kryssningsfartyg och butiker.


Detta kommer att hända i projektet

Kampanj, utställning, framtagande av nationella listor på platsprodukter som kan ersättas av annat material, samt påverkansarbete.


Därför fick projektet stöd

För att tackla situationen med plastföroreningar i Östersjön, krävs det att länderna runt havet samarbetar och gemensamt gör insatser för att minska nedskräpningen.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i januari 2019 och avslutades i september 2020

För mer info: https://ccb.se/