Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

Post-Plantation

Den afrikanska kontinenten har under flera århundranden exploaterats av västerländska företag som utarmat den mark som lokalbefolkningen nyttjar. Plantager har varit den ekonomiska ryggraden för europeisk modernisering. Idag sker det en dekolonialisering av museerna, men det räcker inte för att de ekonomiska förutsättningarna för lokalbefolkningen ska förbättras. Det krävs att plantagernas monokultur ersätts med en annan jordbruksmodell, som är mer ekonomiskt och miljömässigt hållbar, men framför allt placerar det här initiativet i händerna på lokalbefolkningen.

I detta projekt vill Human Activities och Cercle d’Art de Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC) återställa hundra hektar utarmad mark i Lusanga, Kongo. Med den här pilotsatsningen, som använder konsten som drivande kraft och intäktsmodell, vill man skapa en business case för The Post Plantation Model, som ska få banker och investerare att välja en mer hållbar och rättvis modell för nyttjande av marken.

Projektet stöttas med 1 990 000 sek


Vad händer i projektet?

Hundra hektar mark köps in och återställs. Nyttjandet av marken skapar arbetstillfällen för plantagearbetarna och tryggar livsmedelförsörjningen för hundratals familjer i lokalsamhället. Ett stödsystem utformas med regelbundna utbildningstillfällen och tillgång till redskap och grödor samt framtagandet av The Post Plantation Model utformas.


Varför fick projektet stöd?

Projektet bidrar till minskad ojämlikhet mellan västerländska länder och det globala syd.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i februari 2022 och avslutades i januari 2024

För mer info: https://humanactivities.org