Hemsidan använder cookies. Läs om vår integritetspolicy och hur vi använder cookies här.

  • Fotografi från scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp (SAMS)

  • Fotografi från scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp (SAMS)

Riddare av tusen äventyr

Debatten om flickors otrygghet i det offentliga rummet går het i media, detta är #metoo rörelsen ett bevis på. Men problemet som sådant är knappast nytt. I detta projekt bidrar PotatoPotato Scenkonst till att öka jämställdheten genom att bland annat ta fram en nyskriven teater tillsammans med ett antal referensgrupper från högstadie- och gymnasieskolor i Malmöområdet där unga kvinnor ges tolkningsföreträde i berättelsen, publiken ges verktyg till att ge plats, samt objektifierande och sexistiska strukturer i vårt samhälle synliggörs. Metoden utgår ifrån den osynliggjorda flickscoutrörelsen och den färdiga föreställningen kommer att turnera och spelas för gymnasieelever, niondeklassare och allmänheten i Malmö, Stockholm, Göteborg, Umeå, Luleå och Lund.


Detta kommer hända i projektet

Framtagning av ny scenkonst via research kring flickors platstagande i det offentliga rummet ur en historisk kontext.


Därför fick projektet stöd

Projektet bidrar till ett mer jämställt samhälle och lyfter frågor som berör hälften av befolkningen och som angår alla.


Projektets tidsstatus

100%

Projektet startade i november 2018 och avslutades i februari 2020

För mer info: http://www.potatopotato.se/